Phải sớm giảm giá xăng E5

Cần giảm giá xăng E5 để góp phần kéo giảm chỉ số lạm phát 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Cần giảm giá xăng E5 để góp phần kéo giảm chỉ số lạm phát 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Cần giảm giá xăng E5 để góp phần kéo giảm chỉ số lạm phát 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top