Phải nhanh chóng gỡ "thẻ vàng", tuyệt đối không được để bị "thẻ đỏ"

Việt Nam đang nỗ lực để được EC gỡ thẻ vàng IUU vào năm 2022. Ảnh: TTXVN
Việt Nam đang nỗ lực để được EC gỡ thẻ vàng IUU vào năm 2022. Ảnh: TTXVN
Việt Nam đang nỗ lực để được EC gỡ thẻ vàng IUU vào năm 2022. Ảnh: TTXVN
Lên top