Phải dừng việc lạm dụng phân bón, vừa lãng phí vừa ô nhiễm

Sử dụng quá nhiều phân bón vừa lãng phí khiến giá thành sán xuất lúa tăng cao, vừa gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa: Vũ Long
Sử dụng quá nhiều phân bón vừa lãng phí khiến giá thành sán xuất lúa tăng cao, vừa gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa: Vũ Long
Sử dụng quá nhiều phân bón vừa lãng phí khiến giá thành sán xuất lúa tăng cao, vừa gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top