Phải đảm bảo sự công bằng trong mua bán

Việc tính giá điện nhiều bậc rất phức tạp, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát của các chủ thể sử dụng và các tổ chức quần chúng tham gia giám sát giá cả và sản lượng mặt hàng này. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc tính giá điện nhiều bậc rất phức tạp, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát của các chủ thể sử dụng và các tổ chức quần chúng tham gia giám sát giá cả và sản lượng mặt hàng này. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc tính giá điện nhiều bậc rất phức tạp, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát của các chủ thể sử dụng và các tổ chức quần chúng tham gia giám sát giá cả và sản lượng mặt hàng này. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top