Phải có những biện pháp hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp

Bến xe Mỹ Đình vắng khách,  giảm gần 70% phương tiện vào bến. Ảnh: Đ.T
Bến xe Mỹ Đình vắng khách, giảm gần 70% phương tiện vào bến. Ảnh: Đ.T
Bến xe Mỹ Đình vắng khách, giảm gần 70% phương tiện vào bến. Ảnh: Đ.T
Lên top