Phải có 100% đất ở khi làm dự án: Doanh nghiệp kêu khó, Thủ tướng yêu cầu Bộ báo cáo

Quy định doanh nghiệp phải có 100% đất ở mới được đầu tư bất động sản đang làm khó cho doanh nghiệp. Ảnh: TC
Quy định doanh nghiệp phải có 100% đất ở mới được đầu tư bất động sản đang làm khó cho doanh nghiệp. Ảnh: TC
Quy định doanh nghiệp phải có 100% đất ở mới được đầu tư bất động sản đang làm khó cho doanh nghiệp. Ảnh: TC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top