Petrovietnam nỗ lực vượt bậc, hoàn thành kế hoạch năm 2020

Người lao động PVCFC.
Người lao động PVCFC.
Người lao động PVCFC.
Lên top