Petrovietnam: Gần nửa thế kỷ đi từ "không đến có"

Người lao động Dầu khí làm việc trên công trình biển.
Người lao động Dầu khí làm việc trên công trình biển.
Người lao động Dầu khí làm việc trên công trình biển.
Lên top