PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI. Ảnh: Tiến Huy
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI. Ảnh: Tiến Huy
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI. Ảnh: Tiến Huy
Lên top