PCI đứng chót bảng, Bạc Liêu đề ra mục tiêu thứ 20 vào năm 2025

Cà phê Doanh nhân - mô hình kết nối chính quyền, doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu - thành lập từ năm 2018 nhưng không được duy trì thường xuyên. Ảnh: Nhật Hồ
Cà phê Doanh nhân - mô hình kết nối chính quyền, doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu - thành lập từ năm 2018 nhưng không được duy trì thường xuyên. Ảnh: Nhật Hồ
Cà phê Doanh nhân - mô hình kết nối chính quyền, doanh nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu - thành lập từ năm 2018 nhưng không được duy trì thường xuyên. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top