Pate Minh Chay có độc tố: Sẽ kiểm tra, xử lý trên toàn quốc

Pate Minh Chay và các sản phẩm khác sẽ bị kiểm tra trên toàn quốc và tiếp tục xử lý nếu có vi phạm. Ảnh: Nafiqad.
Pate Minh Chay và các sản phẩm khác sẽ bị kiểm tra trên toàn quốc và tiếp tục xử lý nếu có vi phạm. Ảnh: Nafiqad.
Pate Minh Chay và các sản phẩm khác sẽ bị kiểm tra trên toàn quốc và tiếp tục xử lý nếu có vi phạm. Ảnh: Nafiqad.
Lên top