Ôtô cũ "đại hạ giá" nhưng vẫn ế ẩm đợi tết

Ô tô cũ "đại hạ giá" nhưng vẫn ế ẩm đợi tết. Ảnh: M.P
Ô tô cũ "đại hạ giá" nhưng vẫn ế ẩm đợi tết. Ảnh: M.P
Ô tô cũ "đại hạ giá" nhưng vẫn ế ẩm đợi tết. Ảnh: M.P
Lên top