Ông Vũ Quang Hải không còn là công chức Bộ Công Thương, xin ở lại Sabeco