Ông Trump: Đánh thuế khiến các công ty bỏ Trung Quốc đến Việt Nam và nước khác

Hiện chưa có lịch trình cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hiện chưa có lịch trình cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: AFP
Hiện chưa có lịch trình cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top