Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bán cổ phiếu, tỉ lệ sở hữu ROS còn 40,95%

Câu hỏi các nhà đầu tư đặt ra là việc bán cổ phiếu ROS của ông Quyết sẽ tiếp tục đến khi nào? Ảnh: FLC
Câu hỏi các nhà đầu tư đặt ra là việc bán cổ phiếu ROS của ông Quyết sẽ tiếp tục đến khi nào? Ảnh: FLC
Câu hỏi các nhà đầu tư đặt ra là việc bán cổ phiếu ROS của ông Quyết sẽ tiếp tục đến khi nào? Ảnh: FLC
Lên top