Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV bị khai trừ khỏi Đảng

Ông Trần Bắc Hà- nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV
Ông Trần Bắc Hà- nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV
Ông Trần Bắc Hà- nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV
Lên top