Ống thép chính xác của Việt Nam không bán phá giá tại Australia

Chấm dứt điều tra chống bán phá, trợ cấp ống thép chính xác Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chấm dứt điều tra chống bán phá, trợ cấp ống thép chính xác Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chấm dứt điều tra chống bán phá, trợ cấp ống thép chính xác Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top