Ông Phạm Tiến Dũng kiêm nhiệm Trưởng ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Ông Phạm Tiến Dũng- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - thực hiện nhiệm vụ kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: PVN
Ông Phạm Tiến Dũng- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - thực hiện nhiệm vụ kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: PVN
Ông Phạm Tiến Dũng- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - thực hiện nhiệm vụ kiêm Trưởng ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Ảnh: PVN
Lên top