Ông Phạm Tấn Công được bầu là tân Chủ tịch VCCI

Tân Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công. Ảnh VCCI
Tân Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công. Ảnh VCCI
Tân Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công. Ảnh VCCI
Lên top