Ông Nguyễn Thành Phong: Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại 500.000 tỉ đồng

Lên top