Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm, kết thúc "cuộc chiến" quyền lực ở Coteccons?

Ông Nguyễn Bá Dương đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: CTD.
Ông Nguyễn Bá Dương đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: CTD.
Ông Nguyễn Bá Dương đã có đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: CTD.
Lên top