Ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Coteccons

Ông Nguyễn Bá Dương (bên trái) đã chính thức từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: Nguồn Coteccons
Ông Nguyễn Bá Dương (bên trái) đã chính thức từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: Nguồn Coteccons
Ông Nguyễn Bá Dương (bên trái) đã chính thức từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: Nguồn Coteccons
Lên top