"Ông lớn" trong ngành đóng tàu kêu khó

Ngành công nghiệp đóng tàu đóng vai trò quan trọng. Ảnh: SBIC
Ngành công nghiệp đóng tàu đóng vai trò quan trọng. Ảnh: SBIC
Ngành công nghiệp đóng tàu đóng vai trò quan trọng. Ảnh: SBIC
Lên top