"Ông lớn" quốc tế làm cầu nối cho sản phẩm Việt ra thế giới

Số lượng doanh nghiệp Việt bán hàng trên Amazon còn rất khiếm tốn, chỉ mới có vài trăm công ty (ảnh chụp màn hình trang thương mại điện tử Amazon.com).
Số lượng doanh nghiệp Việt bán hàng trên Amazon còn rất khiếm tốn, chỉ mới có vài trăm công ty (ảnh chụp màn hình trang thương mại điện tử Amazon.com).
Số lượng doanh nghiệp Việt bán hàng trên Amazon còn rất khiếm tốn, chỉ mới có vài trăm công ty (ảnh chụp màn hình trang thương mại điện tử Amazon.com).
Lên top