“Ông lớn” Qualcomm đặt phòng thí nghiệm tại Việt Nam, ai hưởng lợi?

Phòng thí nghiệm Qualcomm tại Việt Nam. Ảnh: Trang Trần.
Phòng thí nghiệm Qualcomm tại Việt Nam. Ảnh: Trang Trần.
Phòng thí nghiệm Qualcomm tại Việt Nam. Ảnh: Trang Trần.
Lên top