"Ông lớn" PV OIL có 852 tỉ nợ xấu, dòng tiền kinh doanh âm 1.040 tỉ

Ảnh minh họa: LDO.
Ảnh minh họa: LDO.
Ảnh minh họa: LDO.
Lên top