Ông lớn ngành bia Việt Nam: Chính thức vận hành hệ thống quản trị DN

Các đại biểu cùng chạm tay vào quả cầu tượng trưng chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại HABECO.
Các đại biểu cùng chạm tay vào quả cầu tượng trưng chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại HABECO.
Các đại biểu cùng chạm tay vào quả cầu tượng trưng chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại HABECO.
Lên top