Ông Lê Trung Phước làm Trưởng BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Trưởng BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐT.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Trưởng BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐT.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Trưởng BQL KKT tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐT.
Lên top