Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group: Chỉ mới có mỗi vụ Formosa mà đã lớn chuyện!