Ông Lê Hải Trà HOSE và FPT nói gì về lỗi nhận/trả lệnh công ty chứng khoán

Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE. Ảnh HSX
Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE. Ảnh HSX
Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE. Ảnh HSX
Lên top