Ông Lê Hải Trà (HoSE) nói gì khi nhà đầu tư bức xúc gặp lỗi khớp lệnh?

Ông Lê Hải Trà - Chủ tịch HoSE. Ảnh: Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà - Chủ tịch HoSE. Ảnh: Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà - Chủ tịch HoSE. Ảnh: Quang Phúc
Lên top