Ông Lê Hải Trà: FPT có thể bàn giao hệ thống mới cho HOSE vào cuối tháng 6

Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE. Ảnh Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE. Ảnh Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE. Ảnh Quang Phúc
Lên top