Ông Lê Hải Trà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HoSE

Ông Lê Hải Trà vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh Quang Phúc
Lên top