Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói gì khi Đà Nẵng là nơi "đại bàng chúa làm tổ"

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG từ lâu đã ấp ủ ý tưởng về một trung tâm tài chính ở Việt Nam. Đồ hoạ: Hương Nguyễn
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG từ lâu đã ấp ủ ý tưởng về một trung tâm tài chính ở Việt Nam. Đồ hoạ: Hương Nguyễn
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG từ lâu đã ấp ủ ý tưởng về một trung tâm tài chính ở Việt Nam. Đồ hoạ: Hương Nguyễn
Lên top