Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là gương điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VP
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VP
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VP
Lên top