Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác mở cửa hàng miễn thuế dưới phố ở Hà Nội

‘Vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn bắt tay Lotte Duty Free. Ảnh: VP
‘Vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn bắt tay Lotte Duty Free. Ảnh: VP
‘Vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn bắt tay Lotte Duty Free. Ảnh: VP
Lên top