Ông Hồ Quang Cua: Tôi đang cố gắng đăng ký thương hiệu gạo ST25

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua chuyển giao quy trình canh tác lúa ST25 cho nông dân tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua chuyển giao quy trình canh tác lúa ST25 cho nông dân tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua chuyển giao quy trình canh tác lúa ST25 cho nông dân tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top