Ông Hồ Hùng Anh nói gì khi mục tiêu lợi nhuận 2020 Techcombank chỉ tăng 1%?

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, tại phiên Đại hội đồng cổ đông ngày 20.6.2020. Ảnh: Minh Sơn.
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, tại phiên Đại hội đồng cổ đông ngày 20.6.2020. Ảnh: Minh Sơn.
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, tại phiên Đại hội đồng cổ đông ngày 20.6.2020. Ảnh: Minh Sơn.
Lên top