Ông gàn Vinaxuki: “Tôi tin ôtô của Vingroup sẽ thành công”

Ông Bùi Ngọc Huyên bên giấc mơ dang dở.
Ông Bùi Ngọc Huyên bên giấc mơ dang dở.
Ông Bùi Ngọc Huyên bên giấc mơ dang dở.
Lên top