Ông Dương Công Minh chính thức từ bỏ Him Lam để chọn “ghế nóng” Sacombank

Ông Dương Công Minh chính thức chọn ghế nóng của Sacombank.
Ông Dương Công Minh chính thức chọn ghế nóng của Sacombank.
Ông Dương Công Minh chính thức chọn ghế nóng của Sacombank.
Lên top