Ông Donald Trump tụt 77 bậc trong danh sách tỉ phú Forbes 2020

Ông Donald Trump (phải) tụt 77 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú Forbes 400 trong khi tỉ phú Amazon Jeff Bezos giữ vững ngôi vị dẫn đầu năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump (phải) tụt 77 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú Forbes 400 trong khi tỉ phú Amazon Jeff Bezos giữ vững ngôi vị dẫn đầu năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Ông Donald Trump (phải) tụt 77 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú Forbes 400 trong khi tỉ phú Amazon Jeff Bezos giữ vững ngôi vị dẫn đầu năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Lên top