Ông Đinh Tiến Dũng bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: BTC
Ông Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: BTC
Ông Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: BTC
Lên top