Ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố nợ tiền hàng chục tỉ là ai?

Ông Huy Nhật -  Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Huy Việt Nam. Ảnh: Huy Việt Nam.
Ông Huy Nhật - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Huy Việt Nam. Ảnh: Huy Việt Nam.
Ông Huy Nhật - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty Huy Việt Nam. Ảnh: Huy Việt Nam.
Lên top