Ông Cao Xuân Ninh giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank

Ông Cao Xuân Ninh, tân Chủ tịch HĐQT của Eximbank.
Ông Cao Xuân Ninh, tân Chủ tịch HĐQT của Eximbank.
Ông Cao Xuân Ninh, tân Chủ tịch HĐQT của Eximbank.
Lên top