Ông Cao Đức Phát giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.