Ông Bùi Cao Nhật Quân - Phó Chủ tịch Novaland từ nhiệm