Ổn định sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh COVID diễn biến phức tạp

Vừa tăng cường chống dịch COVID-19, các địa phương vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Theo Báo Long An
Vừa tăng cường chống dịch COVID-19, các địa phương vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Theo Báo Long An
Vừa tăng cường chống dịch COVID-19, các địa phương vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Theo Báo Long An
Lên top