Bất hợp lý trạm thu phí BOT

'Ôm' nợ tỷ đô, sếp lương 50 triệu/tháng