Ocean Group tiếp tục “ngập” trong căng thẳng nhân sự