OCB: Kiểm soát chi phí hiệu quả, dấu ấn ngân hàng số và sắp lên HoSE

Ngân hàng OCB đạt nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua. Ảnh: OCB
Ngân hàng OCB đạt nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua. Ảnh: OCB
Ngân hàng OCB đạt nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua. Ảnh: OCB
Lên top